Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron gen.prof.Sylwester Kaliski

Adres Technikum

Milewskiego 3B
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

632803613
Regon 30123802000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Turek pod adresem Milewskiego 3B. Numer tel. do szkoły to 632803613. Numer fax: 632803614. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy technikum odwiedzimy pod adresem zst.net.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 30123802000000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 1025, z czego 420 stanowiły słuchaczki, a 605 to uczniowie. Powiat turecki ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1788 uczniów w powiecie przypada 4 innych techników (447 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 6 35,33 % -
matematyka pisemny podstawowy 178 50,22 % 89,89 %
język polski pisemny podstawowy 178 54,49 % 96,07 %
język polski ustny 176 73,52 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 35,33 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 95 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 50,22 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 5) 136 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 54,49 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 6) 137 (z 527)
język polski ustny 73,52 % 5 (z 6) 5 (z 6) 5 (z 6) 109 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr