Publiczne Przedszkole W Pilchowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Pilchowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Pilchowicach

Świerczewskiego 1
Miejscowość Pilchowice
Kod pocztowy 44-145
Gmina Pilchowice
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Pilchowicach

322356597
Regon 27151259500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Pilchowicach mieści się w miejscowości Pilchowice pod adresem Świerczewskiego 1. Nr tel. do przedszkola to 322356597. Numer fax: 322356597. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Pilchowice, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.pppilchowice.edupage.org. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27151259500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 100, z czego 40 stanowiły uczennice, a 60 stanowili chłopcy. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2818 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (80,51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa

przedszkole