Przedszkole Miejskie W Korszach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie W Korszach

Adres Przedszkole Miejskie W Korszach

Wolności 12
Miejscowość Korsze
Kod pocztowy 11-430
Gmina Korsze
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie W Korszach

897540164
Strona
Regon 51069637200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie W Korszach mieści się w miejscowości Korsze pod adresem Wolności 12. Numer tel. do przedszkola to 897540164. Faks: 897541803. Przedszkole działa na obszarze gminy Korsze, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole.korsze.net.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51069637200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 170, z czego 93 to uczennice, a 77 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,5. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 313 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (18,41 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Korsze: 1
  • w gminie Korsze: 1
  • powiat kętrzyński: 22
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa