Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W

Sikorskiego 76
Miejscowość Kętrzyn
Kod pocztowy 11-400
Gmina miasto Kętrzyn
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W

897512355
Strona
Regon 51956619700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 4 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W znajduje się w miejscowości Kętrzyn pod adresem Sikorskiego 76. Nr tel. do gimnazjum to 897512355. Numer fax: 897512355. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Kętrzyn, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.soswketrzyn.republika.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 51956619700000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 32, z czego 12 to dziewczynki, a 20 stanowili gimnazjaliści. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół gimnazjalnych (103,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa