Gimnazjum W Sępopolu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Sępopolu

Adres Gimnazjum W Sępopolu

Wojska Polskiego 8
Miejscowość Sępopol
Kod pocztowy 11-210
Gmina Sępopol
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Sępopolu

897613155
Regon 51945480200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Sępopolu mieści się w miejscowości Sępopol pod adresem Wojska Polskiego 8. Numer tel. do szkoły to 897613155. Nr fax: 897613155. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Sępopol, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 51945480200000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 176, z czego 86 stanowiły uczennice, a 90 to gimnazjaliści. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1900 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (158,33 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.9-0.55-0.9
2006-0.11.91-0.1
2007-1.360.28-1.36
2008-2.30.19-2.3
20090.032.860.03
2010-5.8-2.28-5.8
2011-7.72-3.15-7.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.39-1.46-1.39
2006-2.84-0.18-2.84
2007-2.63-0.93-2.63
2008-3.74-1.84-3.74
2009-2.530.01-2.53
2010-1.38-1.3-1.38
2011-1.56-2.24-1.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa