Gimnazjum Specjalne Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 2

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 2

Krasickiego 7
Miejscowość Reszel
Kod pocztowy 11-440
Gmina Reszel
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 2

897550012
Strona
Regon 51949674600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Nr 2 mieści się w miejscowości Reszel pod adresem Krasickiego 7. Numer tel. do gimnazjum to 897550012. Nr faksu: 897550344. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Reszel, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem sosw.reszel.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51949674600000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 16, z czego 4 to uczennice, a 12 stanowili gimnazjaliści. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół gimnazjalnych (103,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa