Punkt Przedszkolny "słoneczko" W Drogoszach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Słoneczko" W Drogoszach

Adres Punkt Przedszkolny "Słoneczko" W Drogoszach

Miejscowość Drogosze
Kod pocztowy 11-410
Gmina Barciany
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna
Regon 00053277700005
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny "słoneczko" W Drogoszach mieści się w miejscowości Drogosze pod adresem . Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Barciany, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00053277700005.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 12, z czego 9 to uczennice, a 3 to uczniowie. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 313 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (18,41 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Drogosze: 2
  • w gminie Barciany: 5
  • powiat kętrzyński: 22
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa