Gimnazjum Nr 53


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 53

Adres Gimnazjum Nr 53

Wejherowska 28
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-239
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 53

717982620
Regon 02192188000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 53 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Wejherowska 28. Telefon do gimnazjum to 717982620. Nr faksu: 717982620. Gimnazjum działa na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 02192188000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 37, z czego 12 to uczennice, a 25 to gimnazjaliści. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa

gimnazjum