Liceum Ogólnokształcące Nr Vi


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Nr Vi

Patron Bolesław Prus

Adres Liceum Ogólnokształcące Nr Vi

Hutnicza 45
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-139
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Nr Vi

713512345
Strona
Regon 00021039300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Ogólnokształcące Nr Vi znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Hutnicza 45. Telefon do liceum to 713512345. Fax: 713512345. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.lo6.wroc.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00021039300000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 470, z czego 263 stanowiły licealistki, a 207 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat wrocław ma zarejestrowane 96 liceów, a województwo dolnośląskie - 445. Na 12013 uczniów w powiecie przypada 96 innych szkół licealnych (125,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,24 (41046 uczniów na 445 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa