Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Wejherowska 28
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-239
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

717982600
Strona
Regon 97026238700078
Organ prowadzący Diecezja Wroclawska Kościoła Ewangelicko- Augsburs

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Wejherowska 28. Nr tel. do gimnazjum to 717982600. Numer fax: 717982601. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.diakonia.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 97026238700078. Organ rejestrujący dla Gimnazjum Specjalne to miasto na prawach powiatu.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych jednostek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Mapa

gimnazjum