Gimnazjum Integracyjne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Integracyjne

Adres Gimnazjum Integracyjne

Wejherowska 28
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-239
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Integracyjne

717982600
Strona
Regon 97026238700085
Organ prowadzący Diecezja Wrocławska Kościoła Ewang.-Augsburskiego

Gimnazjum Integracyjne znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Wejherowska 28. Numer tel. do szkoły to 717982600. Numer fax: 717982601. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.cekiron.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 97026238700085. Instytucja rejestrująca] dla Gimnazjum Integracyjne to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 63, z czego 31 stanowiły uczennice, a 32 to gimnazjaliści. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-4.2366
2007-10.586.576.57
2008-10.974.94.9
2009-8.175.825.82
2010-4.166.026.02
2011-7.795.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-7.187.137.13
2007-6.487.347.34
2008-11.936.526.52
2009-13.648.048.04
2010-6.847.947.94
2011-8.995.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa