Przedszkole Nr 63


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 63

Adres Przedszkole Nr 63

Horbaczewskiego 27
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-130
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 63

713511964
Strona
Regon 93011267300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 63 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Horbaczewskiego 27. Numer telefonu do przedszkola to 713511964. Nr fax: 713511964. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.p63.wroclaw.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93011267300000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 62, z czego 37 to dziewczynki, a 25 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole