Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej

Patron Maria Konopnicka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej

12
Miejscowość Biała-Parcela
Kod pocztowy 98-350
Gmina Biała
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej

438419095
Regon 00056210000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej znajduje się w miejscowości Biała-Parcela pod adresem 12. Telefon do szkoły podstawowej to 438419095. Fax: 438419095. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Biała, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00056210000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Białej rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 215, z czego 92 to dziewczynki, a 123 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,14. Powiat wieluński ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 5212 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (106,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Biała-Parcela: 2
  • w gminie Biała: 7
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa