Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu

Adres Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu

Storczykowa 66a
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu

566486416
Strona
Regon 04001460800063
Organ prowadzący Tow. Salezjańskie Inspektoria P.W. św. Wojciecja

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Storczykowa 66a. Numer telefonu do szkoły to 566486416. Fax: 566486416. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.torun.salezjanie.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04001460800063. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego W Toruniu to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek gimnazjalnych (173,38 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200510.273.883.88
20062.513.33.3
20078.411.61.6
200812.011.021.02
200921.60.080.08
201011.421.761.76
201119.681.541.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.233.513.51
20063.734.814.81
20077.481.491.49
20088.681.661.66
200923.271.651.65
201015.692.112.11
201121.112.822.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum