Gimnazjum Nr 21


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 21

Patron im. Tony'ego Halika

Adres Gimnazjum Nr 21

Gustawa Morcinka 13
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 21

566228780
Strona
Regon 87119173500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 21 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Gustawa Morcinka 13. Numer tel. do gimnazjum to 566228780. Faks: 564759101. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gim21.torun.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 87119173500000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 252, z czego 103 to gimnazjalistki, a 149 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych gimnazjów (173,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa