Gimnazjum Dla Dorosłych Twp


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych Twp

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych Twp

Morcinka 13
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych Twp

566120100
Strona
Regon 34131823500000
Organ prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Gimnazjum Dla Dorosłych Twp mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Morcinka 13. Telefon do gimnazjum to 566120100. Nr fax: 566120105. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.twp.edu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 34131823500000. Organ rejestrujący dla Gimnazjum Dla Dorosłych Twp to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół gimnazjalnych (173,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.413.883.88
20065.493.33.3
20071.171.61.6
2008-4.021.021.02
2009-5.040.080.08
2010-4.911.761.76
20115.731.541.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.873.513.51
20065.924.814.81
2007-2.371.491.49
2008-1.021.661.66
20094.171.651.65
2010-7.552.112.11
2011-4.162.822.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum