Sm I St 6l


Najważniejsze informacje - Sm I St 6L

Adres Sm I St 6L

Szosa Chełmińska 224/226
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 87167903000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Sm I St 6l znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Szosa Chełmińska 224/226. Placówka mieści się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 87167903000000.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 90, z czego 60 to uczennice, a 30 to uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 86 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 1127 uczniów w powiecie przypada 86 innych placówek edukacyjnych (13,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,91 (6617 wychowanków na 743 placówek).

Mapa