Sm Ii St 6l


Najważniejsze informacje - Sm Ii St 6L

Adres Sm Ii St 6L

Szosa Chełmińska 224/226
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 87167904600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Sm Ii St 6l znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Szosa Chełmińska 224/226. Placówka mieści się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 87167904600000.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 83, z czego 52 stanowiły kursantki, a 31 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 86 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 1127 uczniów w powiecie przypada 86 innych placówek edukacyjnych (13,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,91 (6617 uczniów na 743 placówek).

Mapa