Przedszkole Miejskie Nr 8 Im. Janiny Awgulowej W Toruniu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 8 Im. Janiny Awgulowej W Toruniu

Adres Przedszkole Miejskie Nr 8 Im. Janiny Awgulowej W Toruniu

Chabrowa 49
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 8 Im. Janiny Awgulowej W Toruniu

566529436
Regon 34085274800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 8 Im. Janiny Awgulowej W Toruniu znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Chabrowa 49. Numer telefonu do przedszkola to 566529436. Nr fax: 566529436. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 34085274800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 175, z czego 97 to uczennice, a 78 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,25. Powiat toruń ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 2326 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (47,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa