Sm Ii St 4l


Najważniejsze informacje - Sm Ii St 4L

Adres Sm Ii St 4L

Szosa Chełmińska 224/226
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 87167904600001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Sm Ii St 4l mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Szosa Chełmińska 224/226. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 87167904600001.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 29, z czego 23 to słuchaczki, a 6 stanowili uczniowie. Powiat toruń ma zarejestrowane 86 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 1127 uczniów w powiecie przypada 86 innych placówek edukacyjnych (13,1 na placówkę), a średnia w województwie to 8,91 (6617 wychowanków na 743 placówek).

Mapa