Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6

Patron Zesłańcy Sybiru

Adres Gimnazjum Nr 6

Wojska Polskiego 47a
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6

566231709
Strona
Regon 87118958900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Wojska Polskiego 47a. Numer telefonu do szkoły to 566231709. Nr faksu: 566238683. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zs1.torun.pl/gim. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87118958900000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 73, z czego 34 stanowiły uczennice, a 39 stanowili chłopcy. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych gimnazjów (173,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20060.533.33.3
2007-3.251.61.6
2008-6.791.021.02
2009-14.390.080.08
2010-11.981.761.76
2011-6.841.541.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-3.714.814.81
2007-7.341.491.49
2008-11.421.661.66
2009-12.161.651.65
2010-15.242.112.11
2011-8.682.822.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum