Gimnazjum Publiczne W Porębie Wielkiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Porębie Wielkiej

Adres Gimnazjum Publiczne W Porębie Wielkiej

0 222
Miejscowość Poręba Wielka
Kod pocztowy 34-735
Gmina Niedźwiedź
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne W Porębie Wielkiej

183317012
Regon 49291281400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Porębie Wielkiej znajduje się w miejscowości Poręba Wielka pod adresem 222. Numer telefonu do gimnazjum to 183317012. Nr fax: 183317012. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Niedźwiedź, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 49291281400000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 89, z czego 41 stanowiły dziewczynki, a 48 to chłopcy. Powiat limanowski ma zarejestrowane 39 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 5376 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek gimnazjalnych (137,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20063.120.361.34
2007-1.81-0.91-3.2
2008-2.720.31-1.92
2009-3.55-0.99-0.43
2010-2.2-1.84-3.93
20110.910.31-0.42
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-2.76-1.34-3.5
2007-5.65-0.7-7.19
2008-3.13-0.79-3.6
2009-1.56-1.71-0.8
2010-6.2-2.2-5.05
2011-3.65-0.35-1.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum