Gimnazjum Specjalne Nr 152


Informacje ogólne

Adres Pl. Trzech Krzyży 4/6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-499
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 226280431
Fax 226254720
Strona
Regon 14000831000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 29
Liczba uczennic 20
Liczba uczniów 9

Gimnazjum Specjalne Nr 152 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pl. Trzech Krzyży 4/6. Telefon do szkoły to 226280431. Faks: 226254720. Gimnazjum działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem instytut-gluchoniemych.waw.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 14000831000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 29, z czego 20 to gimnazjalistki, a 9 stanowili chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa