Instytut Głuchoniemych


Najważniejsze informacje - Instytut Głuchoniemych

Patron Ks. Jakub Falkowski

Adres Instytut Głuchoniemych

pl. Trzech Krzyży 4/6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-499
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Instytut Głuchoniemych

226280431
Strona
Regon 00018611100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Instytut Głuchoniemych mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem pl. Trzech Krzyży 4/6. Numer telefonu do placówki to 226280431. Faks: 226254720. Placówka znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem instytut-gluchoniemych.waw.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00018611100000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 87 nauczycieli, z czego 78 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 1,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 8,67. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa