Gimnazjum Nr 44


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 44

Adres Gimnazjum Nr 44

Smolna 30
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-375
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 44

228278947
Strona
Regon 01607331100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 44 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Smolna 30. Numer telefonu do gimnazjum to 228278947. Nr fax: 228278947. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim44.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01607331100000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 491, z czego 289 to dziewczynki, a 202 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.595.665.66
20068.995.065.06
200712.376.226.22
200812.895.455.45
20099.714.194.19
201010.074.184.18
201111.724.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.15.215.21
20069.56.086.08
200714.225.945.94
200810.915.595.59
200911.454.894.89
201015.984.84.8
201113.464.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa