Profesja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Warszawie


Informacje ogólne

Adres Nowy Świat 33
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-029
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 226928712
Fax 228264250
Strona
Regon 00000000000014
Organ prowadzący Profesja Centrum Kształcenia Kadr

Profesja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Nowy Świat 33. Numer tel. do gimnazjum to 226928712. Faks: 228264250. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.profesja.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00000000000014. Organ rejestracyjny dla Profesja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Warszawie to miasto na prawach powiatu.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa