Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

WIKOK 5/7/9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-023
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

228929905
Strona
Regon 14146523800030
Organ prowadzący FUTURA EDUKACJA SP. Z O. O.

Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem WIKOK 5/7/9. Telefon do gimnazjum to 228929905. Numer fax: 228260418. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem WWW.FUTURA.EDU.PL. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14146523800030. Instytucja rejestrująca] dla Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa