Technikum Specjalne Nr 28


Najważniejsze informacje - Technikum Specjalne Nr 28

Adres Technikum Specjalne Nr 28

PL. TRZECH KRZYZY 4/6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-499
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Specjalne Nr 28

226280431
Strona
Regon 00018611100023
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Specjalne Nr 28 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem PL. TRZECH KRZYZY 4/6. Nr tel. do technikum to 226280431. Numer faksu: 226254720. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem instytut-gluchoniemych.waw.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00018611100023.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 20, z czego 8 stanowiły słuchaczki, a 12 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Mapa