Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

Zgoda 3/1B
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-018
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych

226211557
Strona
Regon 47327908501481
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Zgoda 3/1B. Telefon do gimnazjum to 226211557. Numer fax: 226969946. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 47327908501481. Organ rejestrujący dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa