Prywatne żeńskie Gimnazjum Nr 17 Im. Cecylii Plater - Zyberkówny


Informacje ogólne

Patron Cecylia Plater - Zyberkówna
Adres Piękna 24 26
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-549
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 226215254
Fax 226280137
Strona
Regon 00622386000044
Organ prowadzący Towarzystwo Oświatowe

Prywatne żeńskie Gimnazjum Nr 17 Im. Cecylii Plater - Zyberkówny mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Piękna 24 26. Numer telefonu do szkoły to 226215254. Numer faksu: 226280137. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.platerki.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00622386000044. Organ rejestrujący dla Prywatne żeńskie Gimnazjum Nr 17 Im. Cecylii Plater - Zyberkówny to gmina.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa