Gimnazjum Specjalne Nr 12


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 12

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 12

Klikowska 101
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 12

146300612
Strona
Regon 85274814400000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Gimnazjum Specjalne Nr 12 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Klikowska 101. Numer telefonu do szkoły to 146300612. Nr fax: 146300612. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. sprawiedliwości. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem http://www.zakladpoprawczy.tarnow.pl/. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85274814400000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa