Przedszkole Publiczne Nr 19


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 19

Adres Przedszkole Publiczne Nr 19

PADEREWSKIEGO 24
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 19

146360500
Regon 85043180000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 19 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem PADEREWSKIEGO 24. Numer telefonu do przedszkola to 146360500. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 85043180000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 128, z czego 64 stanowiły uczennice, a 64 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,33. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa