Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

Al. Solidarności 21A
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

146360015
Regon 85001729300068
Organ prowadzący Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy

Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Al. Solidarności 21A. Numer telefonu do gimnazjum to 146360015. Nr fax: 146360015. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 85001729300068. Jednostka rejestracyjna dla Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy to miasto na prawach powiatu.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (145,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20032.42-1.59-1.59
20040.761.61.6
2005-7.11.131.13
2006-27.060.290.29
2007-14.52-1.38-1.38
2008-9.351.471.47
2009-16.66-1.71-1.71
2010-23.381.871.87
2011-23.721.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
20032.53-0.25-0.25
2004-0.780.880.88
2005-8.741.831.83
2006-25.861.231.23
2007-15.87-0.31-0.31
2008-13.341.311.31
2009-17.771.941.94
2010-26.181.371.37
2011-24.110.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa