Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi Im.janusza Korczaka


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi Im.janusza Korczaka

Patron JANUSZ KORCZAK

Adres Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi Im.janusza Korczaka

BANDROWSKIEGO 4
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi Im.janusza Korczaka

146558018
Regon 85173160900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi Im.janusza Korczaka znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem BANDROWSKIEGO 4. Numer tel. do gimnazjum to 146558018. Nr faksu: 146558018. Gimnazjum działa na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 85173160900000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 127, z czego 50 to dziewczynki, a 77 to chłopcy. Powiat tarnów ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 3199 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (145,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.961.131.13
2006-3.050.290.29
2007-5.29-1.38-1.38
2008-8.211.471.47
2009-10.2-1.71-1.71
2010-7.61.871.87
2011-8.521.371.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.71.831.83
2006-3.871.231.23
2007-8.14-0.31-0.31
2008-8.061.311.31
2009-11.451.941.94
2010-12.541.371.37
2011-9.020.860.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa