Gimnazjum Publiczne W Szarowoli


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Szarowoli

Patron Papież Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Publiczne W Szarowoli

Szarowola 126
Miejscowość Szarowola
Kod pocztowy 22-600
Gmina Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne W Szarowoli

846472168
Regon 95119766700014
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Szarowoli znajduje się w miejscowości Szarowola pod adresem Szarowola 126. Numer telefonu do gimnazjum to 846472168. Nr fax: 846641660. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 95119766700014.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 24, z czego 15 to dziewczynki, a 9 stanowili uczniowie. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2892 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (125,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-6.31-1.34-1.45
2007-10.34-0.25-0.63
20080.79-5.41-1.14
20091.69-0.111.64
20101.48-0.792.21
2011-6.55-2.74-1.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
2006-1.4-1.58-1.37
2007-1.59-1.53-1.62
20085.31-0.970.03
20095.42-1.19-0.11
20101.55-2.371.16
2011-7.83-3.46-2.37

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa