Publiczne Gimnazjum W Tomaszowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Tomaszowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Tomaszowie

Leśna 1
Miejscowość Tomaszowo
Kod pocztowy 68-114
Gmina Żagań
Powiat żagański
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 97122858200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Tomaszowie znajduje się w miejscowości Tomaszowo pod adresem Leśna 1. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Żagań, powiat żagański , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 97122858200000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 144, z czego 65 stanowiły dziewczynki, a 79 stanowili uczniowie. Powiat żagański ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo lubuskie - 185. Na 2454 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (153,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,51 (30435 uczniów na 185 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.780.78-1.78
20060.30.150.3
2007-1.91.51-1.9
2008-3.280.55-3.28
2009-2.090.03-2.09
20100.180.670.18
20111.23-0.151.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.26-0.16-4.26
2006-2.89-1.44-2.89
2007-1.3-0.02-1.3
2008-3.59-1.53-3.59
2009-4.09-0.86-4.09
20101.12-1.141.12
20110.64-0.980.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa