Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione

Adres Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione

29 Listopada 14
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione

845342479
Strona
Regon 06144496200000
Organ prowadzący "Nowe Miasto"

Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione znajduje się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem 29 Listopada 14. Nr tel. do gimnazjum to 845342479. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.snowemiasto.tnb.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 06144496200000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2892 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (125,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-28.33-2.74-28.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-21.47-3.46-21.47

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa