Gimnazjum Nr2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr2

Patron im.Papieża Jana Pawła II

Adres Gimnazjum Nr2

Kościuszki 86
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr2

846642690
Regon 95041853400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr2 mieści się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem Kościuszki 86. Nr tel. do gimnazjum to 846642690. Faks: 846642590. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95041853400000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 345, z czego 169 to uczennice, a 176 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 38 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,6. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubelskie - 481. Na 2892 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (125,74 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tomaszów Lubelski: 9
  • w gminie Tomaszów Lubelski: 9
  • powiat tomaszowski: 45
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa