Gimnazjum Specjalne Przy Sanatorium Rehabilitacyjnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Przy Sanatorium Rehabilitacyjnym

Adres Gimnazjum Specjalne Przy Sanatorium Rehabilitacyjnym

SANATORYJNA 1
Miejscowość Krasnobród
Kod pocztowy 22-440
Gmina Krasnobród
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 95107802300000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Specjalne Przy Sanatorium Rehabilitacyjnym mieści się w miejscowości Krasnobród pod adresem SANATORYJNA 1. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Krasnobród, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 95107802300000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Mapa