Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im Jana Pawła II

Adres Gimnazjum

Lelewela 37
Miejscowość Krasnobród
Kod pocztowy 22-440
Gmina Krasnobród
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

846607080
Regon 95108392300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Krasnobród pod adresem Lelewela 37. Telefon do szkoły to 846607080. Faks: 846607080. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Krasnobród, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 95108392300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 284, z czego 152 stanowiły gimnazjalistki, a 132 stanowili gimnazjaliści. Powiat zamojski ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3320 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (122,96 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.1-0.18-1.1
2006-3.66-0.7-3.66
2007-0.89-1.76-0.89
2008-0.960.55-0.96
2009-1.14-0.25-1.14
2010-2.27-0.79-2.27
2011-4.44-1.27-4.44
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.92-1.34-4.92
2006-4.3-1.26-4.3
20070.82-1.670.82
2008-1.840.23-1.84
2009-2.23-0.37-2.23
2010-3.030.1-3.03
2011-4.851.02-4.85

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa