Publiczne Gimnazjum Im.żołnierzy Ak W Rogóźnie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im.żołnierzy Ak W Rogóźnie

Adres Publiczne Gimnazjum Im.żołnierzy Ak W Rogóźnie

91 A
Miejscowość Rogóźno
Kod pocztowy 86-318
Gmina Rogóźno
Powiat grudziądzki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im.żołnierzy Ak W Rogóźnie

564688744
Strona
Regon 87121816700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im.żołnierzy Ak W Rogóźnie znajduje się w miejscowości Rogóźno pod adresem 91 A. Telefon do gimnazjum to 564688744. Numer faksu: 564888744. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Rogóźno, powiat grudziądzki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimrogozno.edupage.org. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 87121816700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 144, z czego 64 to uczennice, a 80 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,33. Powiat grudziądzki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1303 uczniów w powiecie przypada 10 innych jednostek gimnazjalnych (130,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rogóźno: 3
  • w gminie Rogóźno: 5
  • powiat grudziądzki: 25
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

gimnazjum