Szkoła Podstawowa W Tarnawatce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Tarnawatce

Adres Szkoła Podstawowa W Tarnawatce

Lubelska 62
Miejscowość Tarnawatka
Kod pocztowy 22-604
Gmina Tarnawatka
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Tarnawatce

846624727
Strona
Regon 00100278000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Tarnawatce mieści się w miejscowości Tarnawatka pod adresem Lubelska 62. Nr tel. do szkoły to 846624727. Numer fax: 846624792. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tarnawatka, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem zsip.cal.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00100278000000.

Szkoła Podstawowa W Tarnawatce przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 202, z czego 93 to dziewczynki, a 109 to chłopcy. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (99,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Mapa