Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

--- 166
Miejscowość Zielone
Kod pocztowy 22-440
Gmina Krasnobród
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

846607595
Regon 06106932300029
Organ prowadzący Ach Zielone

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Zielone pod adresem --- 166. Nr tel. do szkoły podstawowej to 846607595. Instytucja edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Krasnobród, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 06106932300029. Jednostka rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce była równa 35, z czego 18 stanowiły dziewczynki, a 17 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zielone: 1
  • w gminie Krasnobród: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa