Publiczne Przedszkole W Rogóżnie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Rogóżnie

Patron Anna Jenke

Adres Publiczne Przedszkole W Rogóżnie

Rogóżno 374
Miejscowość Rogóżno
Kod pocztowy 37-112
Gmina Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 69070509700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Rogóżnie mieści się w miejscowości Rogóżno pod adresem Rogóżno 374. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 69070509700000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 39, z czego 16 stanowiły uczennice, a 23 stanowili chłopcy. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1905 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (68,04 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa