Gimnazjum Publiczne Im. Królowej Jadwigi W Horodle


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. Królowej Jadwigi W Horodle

Patron Królowa Jadwiga

Adres Gimnazjum Publiczne Im. Królowej Jadwigi W Horodle

Piłsudskiego 58
Miejscowość Horodło
Kod pocztowy 22-523
Gmina Horodło
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne Im. Królowej Jadwigi W Horodle

846515331
Strona
Regon 95042174300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. Królowej Jadwigi W Horodle mieści się w miejscowości Horodło pod adresem Piłsudskiego 58. Numer telefonu do szkoły to 846515331. Fax: 846515331. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Horodło, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zshorodlo. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 95042174300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 106, z czego 42 to gimnazjalistki, a 64 stanowili chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (111,11 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.44-0.97-3.81
20062.620.721.32
2007-3.03-2.13-5.24
2008-6.25-0.54-4.48
2009-2.21-0.49-3.16
2010-2.84-1.48-4.21
2011-2.78-3.31-3.8
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.14-2.58-5.94
2006-1.41-0.85-2.08
2007-5.71-2.44-5.76
2008-4.92-2.53-6.05
2009-4.2-1.1-4.01
2010-2.52-1.71-2.25
2011-5.05-3.19-6.24

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa