Przedszkole Samorządowe W Strzyżowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Strzyżowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Strzyżowie

HERBOWA 5
Miejscowość Strzyżów
Kod pocztowy 22-525
Gmina Horodło
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Strzyżowie

846516014
Regon 95022331600010
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Strzyżowie mieści się w miejscowości Strzyżów pod adresem HERBOWA 5. Nr tel. do przedszkola to 846516014. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Horodło, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 95022331600010.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 45, z czego 23 to dziewczynki, a 22 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 800 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (42,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Strzyżów: 1
  • w gminie Horodło: 3
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa