Lo


Najważniejsze informacje - Lo

Adres Lo

W. Witosa 4
Miejscowość Gromnik
Kod pocztowy 33-180
Gmina Gromnik
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Lo

146514013
Regon 85271830900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Lo znajduje się w miejscowości Gromnik pod adresem W. Witosa 4. Numer telefonu do liceum to 146514013. Nr faksu: 146514013. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Gromnik, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.zsoiz.gromnik.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 85271830900000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów uczących się w placówce to 231, z czego 128 stanowiły uczennice, a 103 stanowili wychowankowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1176 uczniów w powiecie przypada 15 innych liceów (78,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 7 45,60 % -
język niemiecki ustny podstawowy 7 61,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 66 50,20 % 88,00 %
język polski pisemny podstawowy 66 57,30 % 88,00 %
język polski ustny podstawowy 66 68,50 % 88,00 %
język angielski pisemny podstawowy 59 59,80 % -
język angielski ustny podstawowy 59 60,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 45,60 % 1 (z 2) 1 (z 2) 9 (z 13) 192 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 61,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 13) 129 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 50,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 5 (z 17) 188 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 57,30 % 1 (z 2) 1 (z 2) 7 (z 17) 148 (z 448)
język polski ustny podstawowy 68,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 6 (z 17) 201 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 59,80 % 1 (z 2) 1 (z 2) 5 (z 16) 228 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 60,50 % 1 (z 2) 1 (z 2) 10 (z 16) 213 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa