Gimnazjum W Pleśnej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Pleśnej

Patron im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem

Adres Gimnazjum W Pleśnej

Pleśna 228A
Miejscowość Pleśna
Kod pocztowy 33-171
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Pleśnej

146798949
Strona
Regon 85252471700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Pleśnej mieści się w miejscowości Pleśna pod adresem Pleśna 228A. Telefon do szkoły to 146798949. Faks: 146798949. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://gimnazjum.plesna.iap.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85252471700000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 233, z czego 113 to uczennice, a 120 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 21 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5,25. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych gimnazjów (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pleśna: 3
  • w gminie Pleśna: 8
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.37-1.66-3.5
2006-1.88-2.2-4.35
20074.58-1.250.4
2008-1.17-0.67-0.55
2009-1.59-1.69-0.94
20100.17-0.76-1.91
2011-0.96-0.32-1.23
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.48-1.4-4.98
20061.55-2.55-2.36
20074.39-1.43-0.02
2008-2.45-2.07-2.86
2009-0.52-2.51-2.02
20101.73-1.93-1.05
2011-3.38-1.06-2.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa