Administracja Szkół I Przedszkoli Samorządowych W Gromniku


Najważniejsze informacje - Administracja Szkół I Przedszkoli Samorządowych W Gromniku

Adres Administracja Szkół I Przedszkoli Samorządowych W Gromniku

W.Witosa 2
Miejscowość Gromnik
Kod pocztowy 33-180
Gmina Gromnik
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
Uprawnienia publiczna

Telefon Administracja Szkół I Przedszkoli Samorządowych W Gromniku

146514284
Regon 85039404400000
Organ prowadzący Gmina

1. Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku - opis placówki

Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku to instytucja, która pełni kluczową rolę w zarządzaniu lokalnym systemem edukacji. Placówka ta jest odpowiedzialna za koordynowanie działań szkół i przedszkoli na terenie Gromnika, a także za zapewnienie najwyższych standardów nauczania i opieki nad uczniami. Zadania Administracji obejmują m.in. nadzór nad realizacją programów nauczania, kontrolę jakości pracy nauczycieli, a także zarządzanie finansami placówek oświatowych. Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku dba również o rozwój infrastruktury edukacyjnej, organizując remonty i modernizacje budynków szkolnych oraz przedszkolnych.

2. Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku - dokładny adres

Placówka Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku mieści się pod adresem W. Witosa 2, 33-180 Gromnik, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim. Lokalizacja ta jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców Gromnika, jak i dla osób z okolicznych miejscowości.

3. Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku - dane kontaktowe

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku mogą skontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 14651428

4. Ten sam numer służy również do kontaktu faksem.

4. Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku - dodatkowe informacje Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku jest jednostką samorządową, co oznacza, że jej działalność jest finansowana ze środków publicznych. Placówka posiada numer REGON 85039404400000. Jako instytucja publiczna, Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku jest otwarta dla wszystkich mieszkańców gminy i zapewnia równy dostęp do edukacji. Działa na rzecz poprawy jakości nauczania i wychowania, a także dba o rozwój i modernizację infrastruktury oświatowej. Podsumowując, Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku to instytucja, która pełni kluczową rolę w lokalnym systemie edukacji. Dba o najwyższe standardy nauczania, zarządza finansami placówek oświatowych i dba o rozwój infrastruktury edukacyjnej. Placówka jest otwarta dla wszystkich mieszkańców gminy i zapewnia równy dostęp do edukacji.

Mapa