Przedszkole Publiczne W Pogórskiej Woli


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Pogórskiej Woli

Adres Przedszkole Publiczne W Pogórskiej Woli

77a
Miejscowość Pogórska Wola
Kod pocztowy 33-152
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Pogórskiej Woli

146747404
Regon 12006516200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Pogórskiej Woli znajduje się w miejscowości Pogórska Wola pod adresem 77a. Numer tel. do przedszkola to 146747404. Faks: 146747404. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 12006516200000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 77, z czego 46 stanowiły dziewczynki, a 31 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pogórska Wola: 1
  • w gminie Skrzyszów: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa